Sitemap
 
MR Produktion

Arbetsmiljö

Det är idag lagkrav på systematiskt arbetsmiljöarbete. Få företag har dock "hunnit" med denna bit eller så har arbetet stannat upp.

Vi på MR Produktion kan erbjuda ert företag stöd och hjälp med uppbyggnad, införande och kontinuerlig uppföljning av företagets arbetsmiljösystem.

Vill du ha hjälp med utbildning, dokumentation och få specialiserad rådgivning kan vi erbjuda även detta.

Tag kontakt med oss så får du veta mera.
systematiskt arbetsmiljöarbete